Skip to main content

Certificaten Bij Paranormaal Netwerk

Het certificaat is het document waarmee ondubbelzinnig kan worden vastgesteld dat voldaan is aan alle leerdoelstellingen van een opleiding. In heel wat gevallen is dat document een vereiste voor verdere opleidingen.

Naast het digitale document worden alle certificaten die vanaf het academiejaar 2020-2021 werden uitgereikt ook elektronisch opgeslagen in deze Leeromgeving. Het volstaat dat je tijdens bijvoorbeeld een sollicitatie inlogt in deze databank met je elektronische toegewezen QR code. Op die manier kan de werkgever meteen je certificaat verifiëren.

Certificaten van Paranormaal Netwerk worden via een beveiligde procedure in de digitale pdf met bijzondere beveiligingskenmerken weergegeven en afgeleverd om de authenticiteit te waarborgen. Enkel certificaten gedrukt op papier met de QR code en verificatie code zijn rechtsgeldig. De handtekening van de rector wordt op zowel de originele als de vertaalde zijde afgedrukt.

qr-code

Je Certificaat Ontvangen

Het originele certificaat wordt slechts eenmaal afgeleverd. Bewaar het dus zorgvuldig!
Bij verlies is het mogelijk om een kopie te krijgen. Dit kun je aanvragen via C. Schröder of J. Verweij.

De manier waarop je je certificaat of getuigschrift ontvangt, is afhankelijk van het type opleiding waarvoor je was ingeschreven en de faculteit waaraan je studeerde.

Je Certificaat Verifiëren

Op de volgende pagina kunt je jouw certificaat verifiëren.

Verifieer Certificaat